За нас

Биофорс се произвежда от ИЛИЕВИ 79 ООД (ILIEVI 79 LTD) 

Биофорс е продукт за органично торене, който е одобрен и приложим по Екосхема 3 ( ЕКО СХЕМА ЗА ЗАПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЧВЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛ - НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗЕЛЕНО ТОРЕНЕ И ОРГАНИЧНО НАТОРЯВАНЕ )

Какво е Екосхема 3?

Екосхема 3 е програма на Министерството на земеделието, която стимулира земеделските стопани да прилагат практики, щадящи околната среда. Една от тези практики е зеленото торене и органичното наторяване.