Анализи и документи

Анализи и документи

Биофорс е продукт за органично торене, който е одобрен и приложим по Екосхема 3  ( ЕКО СХЕМА ЗА ЗАПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЧВЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛ - НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗЕЛЕНО ТОРЕНЕ И ОРГАНИЧНО НАТОРЯВАНЕ )